ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಮಂಗಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರದರ್ಶನ

"ಮಂಗಾ ಇಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾರ್ಟ್ವಿಗ್ ಫಿಷರ್ ಹೇಳಿದರು…