ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನ ಕೆಫೆ 2020

ಇವರಿಂದ: ographer ಾಯಾಗ್ರಾಹಕ - ಮಾರಿಯೋ ಹಿರಾನೊ. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ 2020 ನೈಟ್ ಕೆಫೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು…

ಬೊನೆಂಕೈ ಬಿಆರ್ ಥಾಯ್ - ನೈಟ್ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ದಾನಯ್ ಜಾನೊಲಿನಿಯ ಮುಯೆ ಥಾಯ್

ಇವರಿಂದ: ಮಾರಿಯೋ ಹಿರಾನೊ - ographer ಾಯಾಗ್ರಾಹಕ. ಬೊನೆಂಕೈ ಬ್ರ ಥಾಯ್ - ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದಾನಯ್ ಜಾನೊಲಿನಿಯ ಮುಯೆ ಥಾಯ್…

ಈವ್

ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ನೈಟ್ ಕೆಫೆ 2019

ಇವರಿಂದ: ographer ಾಯಾಗ್ರಾಹಕ - ಮಾರಿಯೋ ಹಿರಾನೊ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲಿ

ನೈಟ್ ಕೆಫೆ ಟಾಕ್‌ಶೋ - 21 / 09

ಇವರಿಂದ: ographer ಾಯಾಗ್ರಾಹಕ - ಮಾರಿಯೋ ಹಿರಾನೊ. ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲಿ

ಸೀಸರ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟಿಮ್

ವಿಐಪಿ ಬಲ್ಲಾಡ್ - ಲಿಯೋನಾರ್ಡೊ ಅಬೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ

ಇವರಿಂದ: ographer ಾಯಾಗ್ರಾಹಕ - ಮಾರಿಯೋ ಹಿರಾನೊ ವಿಐಪಿ ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್ - ಕೋಮಕಿ ನೈಟ್ ಕೆಫೆ (ಐಚಿ). 26 ನಲ್ಲಿ…

ನೈಟ್ ಕೆಫೆನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದ 2019

ಇವರಿಂದ: ಮಾರಿಯೋ ಹಿರಾನೊ - ographer ಾಯಾಗ್ರಾಹಕ. ನೈಟ್ ಕೆಫೆ 2019 ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳು: ಬ್ಯಾಂಡ್: ಫವೆಲಾ - ಚಿಕ್…

ರಾತ್ರಿ ಕೆಫೆ - ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನ

ಬೊನೆನ್ಕೈ ನೈಟ್ ಕಾಫಿ 30-11-18

ಇವರಿಂದ: ographer ಾಯಾಗ್ರಾಹಕ - ಮಾರಿಯೋ ಹಿರಾನೊ. “ನೈಟ್ ಕೆಫೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೊನೆಂಕೈ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ…

ಫಿಯೆಸ್ಟಾ ಲತೀನಾ ಆಚರಿಸು! ನೈಟ್ ಕೆಫೆ

ಇವರಿಂದ: ಲಿಯಾಂಡ್ರೋ ಫೆರೀರಾ ಫಿಯೆಸ್ಟಾ ಲತೀನಾ ಆಚರಿಸು! ನೈಟ್ ಕೆಫೆ