ಪಾರದರ್ಶಕ ಕೋಕ್

2018 ಉತ್ಸವ - ನಗೋಯಾ

ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸ - ಟೋಕಿಯೋ ಜೈಂಟ್ ರೋಬೋಟ್

ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸ - ಟೊಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ಲಿಬರ್ಟಿ ಪ್ರತಿಮೆ

ಜಪಾನ್ ಟೂರ್ - ಟೊಕಿಯೊ ಟೊಯೋಟಾ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್

ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸ - ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್

ಜಪಾನ್ ಟೂರ್ - ಟೊಕಿಯೊ

ಜಪಾನ್ ಟೂರ್ - ಬೋಟ್ ಟೂರ್ ಟೊಕಿಯೊ

ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸ - ಟೋಕಿಯೊ ಸ್ಕೈ ಟ್ರೀ

ಜಪಾನ್ ಟೂರ್ - ಅಸಕುಸಾ ಟೋಕಿಯೋ

ಘನೀಕೃತ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್

ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸ - ಟೋಕಿಯೋ ಟವರ್

ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸ - ಶಿರಾಕವಾ ಘನೀಕೃತ ಟ್ರೀ

ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸ - ಶಿರಾಕವಾ - ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಸುನಾನ್ ಯುಕಿ ಮಾತ್ಸುರಿ ನಿಗಟದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಟೂರ್ - ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಶೋ

ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸ - ನೀಗಟವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು

ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸ - Nagano ದಾರಿಯಲ್ಲಿ

ಜಪಾನ್ ಟೂರ್ - ನ್ಯಾನೋನೋ ಜಪಾನ್ ಆನ್ಸೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಮಂಕಿ ಮಂಕಿ

ಜಪಾನ್ ಟೂರ್ - ಸುನಾನ್ ಯುಕಿ ಮಾತ್ಸುರಿ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್

ಜಾಯರ್ ಬೋಲ್ಸಾರೊರೊ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ನರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ

ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಬೋಲ್ಸಾರೊರೊ ಜಪಾನ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ