ಐಸೆ ಜಿಂಗು ಸೂರ್ಯ ದೇವತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಇವರಿಂದ: ಯುಟುಬರ್ - ಟಿವಿ ಲೂಯಿಸ್.

ಜಪಾನ್‌ನ ಪ್ರಾಚೀನ ವ್ಯಾಪಾರ

ಇವರಿಂದ: ಯುಟುಬರ್ - ಟಿವಿ ಲೂಯಿಸ್.

ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ "ಬೋಲ್ಸೊನಾರೊ 250 ಬೈ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ"

ಗೆಜೆಟಾ ಡೊ ಪೊವೊ ಪತ್ರಿಕೆ - ಯುಟೂಬರ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ -…

ಮೌಂಟ್ ಫ್ಯೂಜಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು

ಇವರಿಂದ: ಯುಟುಬರ್ - ಟಿವಿ ಲೂಯಿಸ್.

ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಾಸರ್ - ನಬಾನಾ ನೋ ಸಾಟೊ

ಇವರಿಂದ: ಯುಟುಬರ್ - ಟಿವಿ ಲೂಯಿಸ್.

ಟುಲಿಪ್ಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ - ಜಪಾನ್

ಇವರಿಂದ: ಯುಟುಬರ್ - ಟಿವಿ ಲೂಯಿಸ್.

ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮುರಾಯ್

ಇವರಿಂದ: ಯುಟುಬರ್ - ಟಿವಿ ಲೂಯಿಸ್.

ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕುರಾ

ಇವರಿಂದ: ಯುಟುಬರ್ - ಟಿವಿ ಲೂಯಿಸ್

ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಂಜಾ ಕಲೆ

ಇವರಿಂದ: ಯುಟುಬರ್ - ಟಿವಿ ಲೂಯಿಸ್.

ನಾಗೋಯಾ ಕ್ಯಾಸಲ್

ಇವರಿಂದ: ಯುಟುಬರ್ - ಟಿವಿ ಲೂಯಿಸ್

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್

ಇವರಿಂದ: ಯುಟುಬರ್ - ಟಿವಿ ಲೂಯಿಸ್

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಜಪಾನ್

ಇವರಿಂದ: ಯುಟುಬರ್ - ಟಿವಿ ಲೂಯಿಸ್

ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳು

ಇವರಿಂದ: ಯುಟುಬರ್ - ಟಿವಿ ಲೂಯಿಸ್.

ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈಕೆಲ್ ಟೆಲೆ

ಇವರಿಂದ: ಯುಟುಬರ್ - ಟಿವಿ ಲೂಯಿಸ್.

ನೀವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಪಾನೀಸ್ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?

ಕಯಾಬುಕಿ ನೋ ಸಾಟೊ ಕ್ಯೋಟೋ や ぶ き の Ky (ಕ್ಯೋಟೋ) ಮಿಯಾಮಾ 30 ನಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿನ ದೂರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ…

ಸಕೆ ನಗೊಯಾ

ಕಮಿಮಾಜು ನಗೋಯಾ

ಜೈರ್ ಬೊಲ್ಸಾರೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಮೂಲ: ಎಸ್‌ಬಿಟಿ - ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ | ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈರ್ ಬೋಲ್ಸನಾರೊ ಅವರು ಮೊದಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು…

ಮರಳು ಶಿಲ್ಪ ಟಾಟಾಡೋಹಮಾ ಬೀಚ್ ಶಿಮೊಡಾ

ಶಿಮೊಡಾದಲ್ಲಿ ರುಗುಗು ಸಮುದ್ರ ಗುಹೆ

ಬೀಚ್ - ತೋಜಿ ಬೀಚ್ ಶಿಮೊಡಾ