ರಾಕ್ ಎನ್ ರೋಲ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್

ಮೂಲಕ: ಸೂಚನೆ - ಮಾರ್ಸಿಯಾ ಅಸ್ಸೇ.

ರಾಕ್ ಎನ್ ರೋಲ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್

ನಿಗ್ತ್ ಕಾಫಿ

ದಿನ - ನವೆಂಬರ್ 2.

ಸಮಯ - 22: 00

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೋಮಕಿ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಲೆಗೆ ಆನಂದಿಸಿ

, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಿಶ್ರಣ

ಡಿಟ್ಟೊ ಲೋಕೊ ಬ್ಯಾಂಡ್

ಚಿಕನ್ ಫ್ರಾನ್ ಮಾರ್ಸ್

ಟಿಕೆಟ್ - ಏಕ ಬೆಲೆ ¥ 1.500.
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು.
ic ಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಬಂಧದ ಡ್ರಾ.
1 - ಕೀ ಪಾರ್ಟಿ ಟಿಕೆಟ್.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ

ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿ

ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸೈಟ್ ಅಕಿಸ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.